Revize & kontroly

Zajištění předepsaných kontrol požárně bezpečnostních zařízení

Máte v objektu požárně bezpečností zařízení a chcete jej udržet v provozuschopném stavu? Zajistíme vám předepsané kontroly požárně bezpečnostních zařízení ve smyslu zákona č. 133/85 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 2, 7 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, zejména pak:

  • přenosných hasících přístrojů, včetně tlakových zkoušek a plnění
  • zařízení pro zásobování požární vodou - vnější a vnitřní hydranty, nezovodněné požární potrubí (suchovod), včetně tlakových zkoušek požárních hadic podle platných předpisů
  • zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení),
  • zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
  • zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřové klapky, požární a kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
  • zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
  • zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
  • náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů.
  • těsnění prostupů požárnědělícími konstrukcemi (ucpávky)
  • pravidelné revize požárních uzávěrů
 

Reference

reference

Laser Centrum Dolní Břežany

Vývojové centrum Akademie Věd

reference

City Tower

Praha 4 Pankrác, administrativní centrum

reference

O2 Arena

Praha - Vysočany

více