Požární ochrana

Správa objektů z hlediska PO, projekční činnost, technická podpora při výstavbě objektů, asistenční požární hlídky...

více

BOZP

Výkon osoby odborně způsobilé v BOZP, školení řidičů z povolání, řidičů referentů, řidičů vysokozdvižných vozíků...

více

Revize & kontroly & prodej & instalace

Zajištění předepsaných revizí, kontrol, prodeje a instalace požárně bezpečnostních zařízení...

více

Peritas servis, s.r.o.

Komplexní služby v oblasti požární ochrany, požární prevence a bezpečnosti práce a revizí požárně bezpečnostních zařízení. Jsme tým lidí schopný zajistit plnění povinností fyzických či právnických osob na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce. Osoby s příslušnou odborností, zkušenostmi a kvalifikací.

více