Provizorní stránka s logem pokud není, tak smazat index a _layout-index

Projekt